Josef Čermák (1928–2020)


Vzpomínka na dlouholetého redakčního kolegu.

Literární historik Josef Čermák vystudoval bohemistiku, romanistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Patřil k předním českým znalcům pražské německé literatury a mezinárodní věhlas si získal jako jeden z nejzasvěcenějších vykladačů a znalců díla Franze Kafky. Pracoval jako editor a překladatel, řadu let byl šéfredaktorem nakladatelství Odeon. Po roce 1999 se podílel na obnovení této nakladatelské značky a vedl autorský kolektiv desetisvazkové encyklopedie Universum, která v nakladatelství Euromedia-Odeon vyšla v letech 2000 a 2001. Pan doktor Čermák byl naším redakčním kolegou: vždy bystrý, vstřícný, zkušený. Byla radost se s ním setkávat a spolupracovat s ním. Zemřel 14. ledna 2020 ve věku nedožitých 92 let.