To nejlepší ze světové literatury

Kat Kaufmann: Superpozice (7.3.2017, art.ihned.cz) „Jaká to je, prosím?“ Jak se dokáže ptát tak mile. Jako by toho už dávno neměl plný zuby, jako bych nebyla poslední host v hluboké noci. „Jo tak. To je...

Celý článek >>>

V bludišti paralelních světů (7.3.2017, Lidové... Románový debut Kat Kaufmannové je příběhem mladé ruské Židovky v Berlíně a také knihou mnoha tváří – tematicky i jazykově. Název Superpozice (ve významu...

Celý článek >>>

Vyšel nový román Harukiho Murakamiho. Má 2000 stran,... Příznivci japonského spisovatele Harukihu Murakamiho, jenž bývá označován za favorita na Nobelovu cenu za literaturu, v pátek oblehli japonská knihkupectví. O...

Celý článek >>>

PRÁVĚ VYCHÁZÍ Han Kang: Vegetariánka (23.2.2017,... Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé noční můry a její život se začne dramaticky měnit. Ze všeho nejdřív přestane jíst maso. Ovšem v dravé patriarchální...

Celý článek >>>

Maďarská literární senzace, zahlcená bídou (22.2.2017,... V Maďarsku se stal román Nemajetní uznávaného básníka a esejisty Szilárda Borbélyho literární senzací. Vypráví příběh chudé, částečně židovské venkovské...

Celý článek >>>

O Odeonu

Současný ODEON navazuje od r.1999 na tradici známého nakladatelství a věnuje se překladovým i domácím autorům. Knihy vycházejí v těchto edicích: Světová knihovna (120 svazků), Knihovna klasiků, Nobelova cena, Česká řada. V autorských edicích dále vyšla díla Virginie Woolfové, Gabriela Garcíi Márqueze, Johna Irvinga, Ladislava Fukse.

Historie

Jméno Odeon se v naší zemi stalo známkou vyspělé knižní kultury. Poprvé se objevilo jako název Fromkova knihkupectví a později slavného nakladatelství české umělecké avantgardy, které existovalo v letech 1923-1940.

Jeho druhý život počal v roce 1966, kdy si je přisvojilo státní nakladatelství vytvořené v roce 1953 v rámci tehdejší státní koncepce kultury takzvanou delimitací nakladatelských podniků. Vzniklo na základech jiné slavné nakladatelské firmy Družstevní práce a bylo nazváno Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU). Jeho úkolem bylo jednak pečovat o zpřístupňování kulturního dědictví české literatury, jednak seznamovat svými edicemi české čtenářstvo s literaturami cizími, a to s jejich minulostí i přítomností. Zpočátku kromě beletrie vydávalo též hudebniny a knihy o hudbě, avšak tato produkce byla v roce 1960 převedena do Státního hudebního vydavatelství; název nakladatelství byl následně upraven na Státní nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU). Od 1. 1. 1966 se přejmenovalo na Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění. Pod tímto názvem působilo až do roku 1992, kdy v důsledku společenskoekonomických změn jeho činnost ustala. Po několika neúspěšných pokusech o reorganizaci a privatizaci byl Odeon v roce 1994 předán do likvidace. První pokus o jeho oživení podnikla v květnu 1996 nakladatelská firma Mustang z Plzně, avšak po půl roce ztroskotala na insolvenci majitelů. Druhý pokus následoval v lednu 1997 a uskutečnila jej společnost Odeon s. r. o., jejíž doménou je cestovní ruch. V dubnu 1998 byly nakladatelské aktivity v rámci této společnosti vyčleněny do dceřinné firmy Odeon publishing s. r. o.; její činnost pak trvala do prosince 1999.

Ediční koncepce Odeonu zahrnovala již od roku 1953 všechny literární žánry od antiky až po současnost s dominancí překladové beletrie, dále díla z historie a teorie výtvarného umění, historie a teorie literatury, literární vědy a estetiky a též reprodukce výtvarných děl. Úhrnná roční produkce oscilovala mezi 160 až 180 tituly, což do roku 1992 činilo přes 7500 titulů.

Knižní produkce byla rozčleněna do řady edic, jež svou tematickou náplní, grafickým ztvárněním a tiskařským zpracováním patřily k vrcholům české knižní kultury; mezi nejslavnější patřily Knihovna klasiků, nejstarší česká edice Světová četba (od r. 1948), Nesmrtelní, Živá díla minulosti, Soudobá světová próza, Galerie moderních autorů, Světová knihovna, edice poezie Plamen, edice výtvarného umění Malá galerie, Světové umění a Umělecké profily.

Unikátní aktivitou Odeonu byl nejmasovější čtenářský klub v tehdejším Československu , založený spolu s nakladatelstvím, který dosáhl cca 430 000 členů. Nabízel především kvalitní překladovou beletrii světových autorů a od roku 1956 periodickou literární revui Světová literatura, která přinášela informace o novinkách světové literatury.

Objemem a kvalitou své produkce patřil Odeon do absolutní špičky v československé kultuře a vynikající pověst získal i v mezinárodních kruzích.