To nejlepší ze světové literatury

Pomsta není odpověď (19.11.2015, Reflex) KÁMEL DAÚD se v ceněném románu ptá po identitě p p zavražděného „Araba“ z Camusova Cizince„Dnes je máma ještě živá.“ Tímto odkazem na slavnou větu...

Celý článek >>>

Kdo nemá nějakého toho „Oscara“, jako by ani... Rozhovor s překladatelem Jiřím Hrubým o knize Richarda Flanagana Úzká cesta na daleký severJeště letos připravuje nakladatelství Odeon k vydání knihuRicharda...

Celý článek >>>

Něžná forma islamizace (18.11.2015, Lidové noviny) Psát pár dní po pařížském pátku třináctého o českém vydání románu Michela Houellebecqa Podvolení,který ve Francii vyšel v den vraždění v redakci Charlie...

Celý článek >>>

O ženách bez žen (9.11.2015, neoluxor.cz) Sedm povídek. Sedm různých příběhů. Hrdinové, kteří se vyrovnávají se ztrátou. Haruki Murakami vypráví v nové knize o tom, co s mužem udělá, když z jeho...

Celý článek >>>

Pomsta není odpověď (19.11.2015, Reflex)

Přidal: Odeon | V kategorii Edice Světová knihovna, Ohlasy | 19-11-2015

0

Meursault, přešetřeníKÁMEL DAÚD se v ceněném románu ptá po identitě p p zavražděného „Araba“ z Camusova Cizince

„Dnes je máma ještě živá.“ Tímto odkazem na slavnou větu z Camusova Cizince, která zní „Dnes umřela maminka“, začíná román Meursault, přešetření alžírského spisovatele Kámela Daúda. Kniha vyvolala ohlas – ve Francii získala prestižní Goncourtovu cenu za první román a byla nominována i na „velkou“ Goncourtovu cenu. Alžírský salafistický imám, představitel sunnitské fundamentální odnože islámu, pak proti autorovi vyhlásil fatvu.

IMÁM PROHLÁSIL, že spisovatel vede válku proti „Alláhovi, jeho prorokovi, koránu a svatým hodnotám islámu“. K takovým závěrům ho přivedla pravděpodobně postava hlavního hrdiny, Háruna. Ten podobně jako Camusův Meursault odmítá projevovat z jeho hlediska falešnou pokoru vůči Bohu a společnosti: „Ohavný minaret, jenž ve mně probouzí chuť k naprostému rouhání.
(…) Někdy jsem v pokušení vylézt do míst, kam se zavěšují tlampače, zavřít se tam na dva západy a vyřvat odtud celou svou sbírku nadávek a bezbožností. A vyjmenovat při tom dopodrobna všechny své hříchy. Křičet, že se nemodlím, že neprovádím rituál omývání, že nedržím půst, že nikdy nepůjdu na pouť a že piju víno – a když už, že na čerstvém vzduchu je nejlahodnější. Řvát, že jsem svobodný a že Bůh je otázka, ne však odpověď, a že bych se s ním chtěl setkat sám jako při svém narození anebo ve smrti.“
Zásady islámu a jejich (ne)dodržování však nejsou stěžejním motivem knihy. Daúda zajímá totožnost bezejmenného „Araba“, kterého Meursault (jejž Hárun ztotožňuje s Albertem Camusem), oslněn sluncem, před více než sedmdesáti lety v Camusově románu zastřelil na pláži. Jaký byl? Co jeho rodina? A tak od prvních stránek rozehrává pozoruhodnou, postmoderní literární hru. Jak nám vypravěč Hárun prozradí, zavražděný se jmenoval Músa – a byl to jeho starší bratr.
Sourozencova smrt je pro Háruna bodem, k němuž se vztahují všechny události jeho života. Músovo tělo se nikdy nenašlo, a truchlení tak nikdy neustalo, respektive pozůstalí neměli šanci projít si jeho fázemi. Meursaultův násilný čin vrhá krvavý stín, plazící se přes půl století, z něhož nelze vystoupit. Jediný způsob vidí Hárun v přeměně z oběti na pachatele: po skončení války Alžírska za nezávislost zabije Francouze. Tento skutek je – podobně jako ten Meursaultův – odpudivý a ve své odpudivosti čtenáře fascinuje. Hárun je později nucen se za své jednání zodpovídat – nikoli však proto, že usmrtil lidskou bytost, ale proto, že tak učinil v nevhodný čas: válka už skončila. Kdyby Francouze zastřelil o pár dní dříve, nikdo by se na nic neptal. Vražda však samozřejmě jako odplata nezabere; krvavý stín, v němž Hárun žije, se tím naopak rozlije do stran.

MEURSAULT A HÁRUN SE PŘIBLIŽUJÍ

Zásadním motivem knihy je hrdinův vztah s matkou. Zatímco Meursault pro tu svou v očích společnosti netruchlil dostatečně, v Hárunově rodině je nekončící oplakávání a lamentování něco přirozeného. Ke svému jedinému žijícímu dítěti se Hárunova matka chová, jako by neexistovalo, naproti tomu přítomnost zesnulého Músy z bytu nikdy nevymizí, jeho věci jsou opečovávané a vzpomínky na něj pevně zakonzervované. V průběhu let matka vytvoří obraz úžasné, ale nereálné bytosti.
Hárun se od své matky nedokáže odstřihnout. Její bolest je poutem, jímž si svého přeživšího potomka připoutala. Je to pak právě ona, kdo nehlasným příkazem vyžaduje pomstu – vraždě přihlíží a nepřipouští žádný úhybný manévr.
Usmrcení jiného člověka je momentem, kdy se Meursaultovo a Hárunovo myšlení začínají přibližovat; styl jejich vyprávění však zůstává naprosto odlišný. Tam, kde Camusův hrdina popisuje své jednání věcně, takřka chladně a nezúčastněně, je Daúdův verbálně hýřivý, používá metafory, přehání, plačtivě se dožaduje soucitu a nikoho jiného nepustí ke slovu. Tím méně svého mlčenlivého posluchače, ke kterému se během celého vyprávění obrací. Podobně jako Meursault končí Hárun coby zajatec svého vnitřního vesmíru, své vlastní, pokřivené logiky a vnímání.
Bůh není odpovědí – ale tou, jak ukazuje Hárunův příklad, není ani pomsta. Nakonec nezbývá nic jiného než si klást otázky a doufat, že pokud se člověk proklestí houštinou hlušiny, dobere se k těm skutečně podstatným. Kámel Daúd si takové otázky klade. A rouhání to není ani v nejmenším – jedině pokud bychom považovali za svaté své pohodlné, vyjeté a často zoufale nefunkční myšlenkové dráhy.

 

Meursault, přešetření na bux.cz

Kdo nemá nějakého toho „Oscara“, jako by ani nebyl (19.11.2015, Host)

Přidal: Odeon | V kategorii Rozhovory | 19-11-2015

0

úžká cesta na daleký severRozhovor s překladatelem Jiřím Hrubým o knize Richarda Flanagana Úzká cesta na daleký sever

Ještě letos připravuje nakladatelství Odeon k vydání knihu
Richarda Flanagana Úzká cesta na daleký sever, kterou porota Man Bookerovy ceny v loňském roce uznala za hodnu nejvyššího ocenění. Kniha, na níž Flanagan pracoval dvanáct
let a jejíchž pět předchozích verzí smazal z počítačové paměti nebo spálil, vypráví o osudech australských vojáků za druhé světové války, kteří v krutých podmínkách japonského zajateckého tábora stavěli železnici smrti.
Román je věnován jednomu z těchto bývalých zajatců — zajatci sanbjaku sandžú go, totiž Flanaganovu otci.

* Richard Flanagan se vaším překladem knihy Úzká cesta na daleký sever představuje českému čtenáři vůbec poprvé. Jak byste charakterizoval Flanaganův literární styl? Jaký je Flanagan spisovatel?

On to má v životě hodně pestré — začal jako novinář a jeho první knihy jsou non-fiction. Realizovaly se jeho dva filmové scénáře, z nichž jeden sám režíroval. Jistě také proto mu non-fiction výrazně vstupuje i do prózy. Také Úzká cesta na daleký sever je do značné míry literatura faktu a i v ostatních jeho románech je té non-fiction hodně, a vesměs jde o australskou tematiku (jeho druhý román, zfilmovaný, je o slovinských přistěhovalcích; jestliže se jeho žena jmenuje Majda Smolej, tak předpokládám, že psal o její rodině). Navíc uplatňuje zájem o původní australské obyvatelstvo, i v Úzké cestě je podobná epizodka.

* Čím vás jako překladatele Flanaganovo dílo zaujalo a proč jste se rozhodl jednu z jeho knih převést do češtiny?

Je to jednoduché: jeho knihu mi k překladu nabídli v Odeonu. Kromě toho, že se neodmítá nabídka kalibru „nominace na Bookera, Pulitzera a spol.“, mám jistý vztah k Asii a Flanaganův román je právě tak „o Japonsku“ jako o Austrálii; a možná je zajímavější spíš to Japonsko.

* Jak na vás při prvním čtení kniha Úzká cesta na daleký sever zapůsobila?

Pochopitelně, tedy vzhledem k námětu, je to velmi silná kniha. Všichni potřebujeme hrdiny a taky nás fascinují naši předkové, celý ten zájem o genealogii a pradědeček legionář na zahnědlých fotkách. Ale jen Richard Flanagan literárně ztvárnil hrdinu ve vlastní rodině — zajatecký tábor přežil jeho otec, se kterým autor svou práci konzultoval vlastně až do jeho smrti; zemřel záhy poté, co Flanagan román dopsal —, a ještě za to dostal „Bookera“. Nejvíc jsem na té knize ocenil dvě věci: jak se v Japonsku (ne)reflektuje temná válečná minulost a zejména rozpornou hlavní postavu. Jako čtenář jsem si říkal, že autor zbytečně zveličuje jeho stránku hrdinskou i odpudivou, ale je fakt, že mu tak vzniká pěkné napětí v psychologii té postavy, k němuž se přidává i velká sebeironie, jíž je ten člověk schopen.

* Flanagan je autorem celkem šesti románů, proč se jako první v češtině objevuje jeho poslední dílo?

To je otázka pro Odeon, ale odhaduju, že odpověď je celkem jasná: nikdo si u nás netroufá na neznámého autora a knihu neověnčenou cenami nebo aspoň nominacemi na významné ceny, což byl i Flanaganův případ — když Odeon získal práva, na výrok poroty se teprve čekalo. Až když se takto podaří přeložit nějakou první knihu a celkem to v Česku zarezonuje, tak potom může dojít i na další tituly téhož autora, třeba i ty dřívější. Uvidíme, jak to bude v případě Flanagana.

* Richard Flanagan je jeden z mála australských spisovatelů oceněných Man Bookerovou cenou. Musí být australský autor oceněn, aby se stal známým v evropských zemích?

Kdo dnes nemá nějakého toho „Oscara“, jako by ani nebyl… Určitě to platí nejen v českých nakladatelstvích a u českých čtenářů.

* Jaký tedy očekáváte ohlas na Flanaganovu Úzkou cestu na daleký sever u českých čtenářů? Máte v plánu překládat i další Flanaganova díla, nebo se jedná o ojedinělý záblesk z dalekého kontinentu?

Nakladatelé by byli moc rádi, kdyby mohli s nějakou pravděpodobností „očekávat ohlas“, ale spíš je to vždycky jen takové věštění… Námět je to jistě atraktivní — i v Česku máme jakési povědomí o knihách a filmech Most přes řeku Kwai a Král krysa a druhá světová válka nás dlouhodobě baví a zajímá. Stačí už jen to, jaký prostor tomuto tématu věnuje televize — jeden kamarád druhému kanálu přezdívá „ČT2 světová“. Přitom samozřejmě máme daleko lepší povědomí o válce v Evropě, takže Tichomoří je o to zajímavější. Čtenáře by si to tedy najít mohlo. Netroufám si odhadovat, jestli to tak opravdu bude. V plánu dnes už obvykle nemám vůbec nic, spíš se jen těším, co přijde.

* Patrick White získal Nobelovu cenu právě za to, že ve svých knihách zachycoval australskou krajinu a život v ní. V případě Flanaganova díla se zdá, že je české čtenáře potřeba nejprve nalákat na téma známé a obecně sdílené, jako je druhá světová válka, které pak může otevřít cestu i k tématům vzdálenějším. Myslíte, že příběh s ryze australskou tematikou by měl menší šanci uspět?

Námětem je sice druhá světová válka, ale pro nás poněkud odtažitá, protože japonský pracovní tábor je přece jen dost exotické téma a prostředí. Menší šanci? Nemyslím, uspět i vyhořet může úplně cokoli odkudkoli, je to nevyzpytatelné. A hlavně: „sledujeme světový trh“ — není důvod, aby nás kdovíjak zajímalo právě Norsko či Japonsko, ale Nesbo a Murakami jsou bestselleristi i v angličtině.

* Proč si myslíte, že je australská literatura do češtiny tak málo překládána?

Je to malá, málo známá literatura, velmi vzdálená země, vzdálené problémy, asi. Jistě se to bude měnit — každý už pomalu známe někoho, kdo tam studuje nebo pracuje, a vztah k nejmenšímu kontinentu si můžeme začít budovat (když k Americe ho máme už dlouho).

* Je rozdíl mezi překládáním knih z australské angličtiny a jiných anglicky psaných děl? Má australská angličtina pro překladatele nějaká specifika?

Neřekl bych. Zatímco v mluvené řeči se „australština“ prozradí okamžitě, z psaného textu se nijak jednoduše nepozná, leda snad při nějakém hlubším rozboru. Angličan by možná nějaké australské stylistické nuance vycítil, mně to dáno není. Rozhodně to pro mě bylo hodně exotické — jsem v překladech zvyklý hlavně na Seattle a New York, a najednou Hobart, Parramatta, Launceston, Adelaide, Melbourne. K tomu vegetace a ptactvo jiné polokoule a kontinentu. V každém případě na mě i při hledání v normálním slovníku velmi často vyskakovalo ono „AU“ — australský výraz. A nejednou mě vyhledavač zavedl třeba na stránky australského slangu nebo do nějakých diskusí, ze kterých vyplynulo, že se jedná o nějaké australské specifikum. Mnohé diskutující to často překvapilo, takže ani rodilí mluvčí nejsou v „australštině“ až tak kovaní.

* Česká literatura je ve světovém měřítku často znevýhodňována tím, že je psána v minoritním jazyce. Australská literatura se s podobným problémem potýkat nemusí. Proč se tedy zdá, že je na světové literární scéně podobně vzácným úkazem?

Je to malá literatura a malá kultura, ostatně vedle „Ameriky“, ze které překládám nejvíc, je malé všechno. Austrálie vždycky byla na periferii „západního světa“, ale samozřejmě se to v době globální vesnice mění a svět je mimoto stále víc uniformní — velkoměsta a mrakodrapy vypadají všude stejně, popis Sydney se zásadně neliší od jiné metropole. Pokud autor knihu velmi výrazně geograficky či co do reálií někam konkrétně nezasadí, může se příběh odehrávat (skoro) kdekoli, protože i lidské problémy jsou „uniformní“. Případ této Flanaganovy knihy to ale není — u té není od začátku do konce sebemenších pochyb, že je australská.

* A v čem tedy tkví ona „australskost“ Flanaganovy knihy?

Nalezneme v ní australské postavy a reálie plus nedávnou australskou minulost. Váleční veteráni a účast v obou světových válkách jsou velká australská i novozélandská témata, jejich spojení s Anglií a důkaz evropského původu.

* Zdá se, že Flanagan ve svých dílech často a rád vytahuje na světlo bolavá témata nejen australské, ale i světové (dávné i nedávné) historie, jako jsou terorismus (The Unknown Terrorist), kolonialismus (Wanting) nebo, jak je tomu v Úzké cestě na daleký sever, osud australských válečných zajatců. Myslíte si, že australská literatura, podobně jako literatura česká, nabývá jakési terapeutické úlohy ve vztahu k vlastním dějinám?

Určitě, ale nejen australská a česká. Jakákoli. Dozvuků války je dost třeba i v severské literatuře. Pochopitelně, velký román či jakékoli velké umělecké dílo potřebuje velké téma, mezní situace, potřebuje „Sophiinu volbu“. Zrovna Flanagan si „své“ mezní situace opravdu užívá, většinou na několika stránkách.

* List Kirkus Reviews přirovnal Flanaganovy romány k dílu jediného australského nobelisty Patricka Whitea. Myslíte, že by si Flanagan zasloužil být druhým australským nobelistou?

Vzhledem k tomu, jaké je Nobelova cena politikum, má možná dobře našlápnuto. Budeme mu držet palce. Taky Odeonu, kterému se každá cena „v katalogu“ moc hodí, a nakonec i mně — budu to sledovat a vyhlížet, jestli mi třeba k Saulu Bellowovi nepřibude druhý nobelista.

Ptala se Hana Řehulková.

***

Jiří Hrubý (nar. 1957) je překladatel zejména moderní americké beletrie (občas také britské — přeložil například Martina Amise a Magnuse Millse —, teď tedy i australské). Mezi osobních top pět překladů řadí knihy: Katedrála Raymonda Carvera, Kanada Richarda Forda, Sněžný levhart Petera Matthiessena, Cesta Cormaca McCarthyho a Barva nachu Alice Walkerové.

Úzká cesta na daleký sever na bux.cz

 

Něžná forma islamizace (18.11.2015, Lidové noviny)

Přidal: Odeon | V kategorii Ohlasy | 19-11-2015

0

PodvoleníPsát pár dní po pařížském pátku třináctého o českém vydání románu Michela Houellebecqa Podvolení,

který ve Francii vyšel v den vraždění v redakci Charlie Hebdo, je trochu zvláštní, neboť zase je vše o něco dál. Jen ta kniha zůstává stejná.

Bylo už o ní i u nás dost napsáno, neboť lednové atentáty všude nesmírně zvýraznily její výbušnou premisu. Tím je hypotetická (ale nikoli zcela fantasmagorická) představa, že v roce 2022 vyhraje ve Francii prezidentské volby kandidát strany Muslimská jednota, umírněný politik, nicméně „přesvědčený“ muslim Mohamed Ben Abbes.
Autor příliš neřeší, jakými technickými prostředky by to bylo možné provést, prostě předpokládá, že počet muslimů se mezitím ve Francii zvýší (což lze mít za jisté a migrační vlna hladinu i tam ještě zvedne) a že se politicky zorganizují do akceschopné a jaksi státotvorné strany (to je otázka). Pak už jim vítězství přihraje kontext: neschopnost sekulárních stran, polarizace politiky, volební účast etc… Následuje rychlá a velmi účinná islamizace. Francie začne být muslimskou zemí.

Cesta k Alláhovi

Tolik fikce. Ony reálné krvavé atentáty z letošního roku jdou vlastně proti smyslu pointy knihy. Neboť co je na vyznění románu podstatné a vlastně také nejprovokativnější – že k „podvolení“, tedy k souhlasu s tím, že ve Francii převezme vůdčí roli islám, není násilí vůbec nutné.
Vše jde vlastně hladce. Francie jako by čekala na svůj islám a oddá se mu sama, jako slabá žena… Je na tom stejně jako odumírající křesťanství, v souvislosti s nímž Houellebecq připomíná Nietzscheův výrok, že jde o „ženské náboženství“. Oproti němu je islám (v překladu „odevzdání se“ do rukou Božích) dominantní a mužský. Je to náboženství činu a maskulinní nadvlády, kterému se i francouzští muži a ženy ochotně přizpůsobí. A bez násilí.
Tedy k jakýmsi střetům v zemi dochází a možná, že poměry nejsou tak mírumilovné, ale to se odehrává za horizontem, téměř se o tom nemluví, v médiích se o něm nereferuje. Země je už nějakou dobu zřejmě ve stavu utajené guerilové války mezi „evropskými identitáři“, kteří možná připravují povstání (potřebují si s ním pospíšit, dokud mají početní převahu), a muslimy, ale existuje společenský konsenzus mlčení, mediální blackout. Ze země tiše odjíždějí poslední Židé, ženy nenápadně mění šatník, do arabských restaurací už beztak všichni chodí. Cosi podstatného se mění, ale toho si ani nemusí každý všimnout. Vše se už nějakou dobu děje.
Nic dramatického pak neruší ani klidné a vlastně idylické dozrávaní vypravěče ke kroku, k němuž má nutně od začátku namířeno. Je sice jako nemuslimformálně vyhozen z profesorského místa na Sorbonně, kde učí francouzskou literaturu a úzce se specializuje na dekadenta z konce 19. století J.-K. Huysmanse – to je důležitý motiv, ale není zde místo na jeho rozvádění. Ale má slušnou rentu a o budoucnost se nemusí bát. Čte dokola Naruby a čeká. Po několika měsících přijde solidní nabídka od nového rektora, nyní samozřejmě muslimakonvertity, který vyloží Françoisovi, jak se protagonista jmenuje, velkolepou vizi nové, muslimské Francie a luxusní možnosti, které se mu nabízejí: podstatnou roli v tom pro sexuálně frustrovaného, přitom sexuálně, řekněme, motivovaného (takoví jsou všichni autorovi hrdinové) čtyřicátníka hraje příslib několika manželek. Cesta do náručí Alláhova je otevřena. Román končí Françoisovou konverzí, pronesením šahády… Je to tak snadné. „Není ani čeho litovat,“ zní poslední věta. Skutečně?

Masochista a ramadán Podvolení je samozřejmě v prvé rovině satirický traktát. Je to příkladný román a la these, spíše pamflet či groteska, ovšem velmi pochmurná, což neznamená, že jiskru palčivého humoru postrádající. Její ostrá hořkost je postavena na paradoxu a hře s fikcí, která může být realitou, přičemž poměry jsou takové, že je neslušné si je přiznat. Je to samozřejmě nadsázka, ale nikoli absurdní. Je to vize hladké kapitulace, které vlastně není co vytknout. Onen Abbes dělá vše tak skvěle, že to musí každý pragmatik uznat. Proč by koneckonců Francie nemohla být muslimská. A záleží na tom? Je tato otázka islamofobní?Nebo dokonce xenofobní?
Člověk nemá pochyb, že poměr Houellebecqa k islámu je kritický a že se mu z představy islamizace Francie ježí zbylé vlasy a chlupy na jeho rachitickém těle (viz román Platforma, odkud pochází jeho nejjadrnější výroky na jeho adresu, to ovšem bylo ještě v nevinném roce 2000). Zároveň se jako správný masochista přivazuje na mučidla představ, v nichž líčí, jak má k islamizaci Francie blízko a jaká je to svým způsobem rozkoš na ni myslet.
Podvolení je obrazem „normalizace“ na luxusní a něžný způsob. Korupční nabídky islámu jsou lákavé. Houellebecq předkládá celý arzenál islámské přitažlivosti. Islám je řešením demografickým, politickým, mocenským, ekonomickým, samozřejmě též spirituálním. Začnou se rodit děti. Vznikne nová, širší jednota. Obroda skrz Alláha a jeho proroka. Francie bude větší, jednotnější a bohatší! Vive la France!
Samozřejmě že je to přitom kniha varovná a angažovaná. A apelativním způsobem. Není vůbec divu, že o ní někteří vždy ostře nastražení hlídači psali jako o knize islamofobní, přičemž by museli konstatovat, že se v ní o islámu mluví jaksi obdivně a s respektem. Je to opravdu náboženství vítězů, když v ničem jiném, tak jistě v tom, co je nakonec biologicky nejdůležitější: ve schopnosti reprodukovat se, na což Západ rezignoval. Bez toho přitom nemá šanci. Houellebecq by byl přitom asi poslední, kdo by měl takovou věc za povinnost, i když zdání třeba klame. Bez „dělání dětí“ to ale nejde. V tom je islám nekonečně úspěšnější a silnější. Konstatují-li se tedy v knize často jeho sexuální specifika, tedy řekněme, že dominantní muž v něm dle šaríe (ta je samozřejmě zavedena) může souložit legálně se čtyřmi manželkami, jež jsou mu zcela oddány, není to přece nic, co by nějak překrucovalo či karikovalo jeho „realitu“. Různé genderově šokantní formulace a na ideologicky myslící čtenářstvo jako červený hadr působící provokace jsou tu nasety s velkou chutí, jak ostatně to je v jeho knihách pravidlem. Jsou součástí Houellebecqovy poetiky, v níž ostrým řezem cynismu narušuje krustu správného a přípustného mínění. Houellebecq není četba pro citlivé duše a strážce korektních názorů. Je principiálně nehorázný, zlý a antiiluzivní. Je mistr v urážení, které přitom zní jako suchá konverzace, jako klidné vynášení ortelu nad ošklivou bytostí. Je v tom však důsledný. Jsou to traktáty masochismu, který provádí autor na svém těle a na těle své společnosti. Jeho v ich-formě vyprávěné romány jsou různé převleky jeho biografického já: frustrovaný bílý heterosexuál, nevábný hrdina naší doby, onanista a hédonista, trochu idiot, ale také intelektuál, povrchní znalec s inteligentními zájmy, fachidiot s touhou po sexu, jakýsi zbytkový substrát někdejšího evropského humanismu, ze kterého zbyly už jen skvrny.
Anebo ne. Zbyla ta satira, kritika a ostrost jako projev evropské tradice, kterou má cenu hájit. A nepodvolovat se. Pamatujeme si ještě, že ono číslo Charlie Hebdo vyšlo s Houellebecqovou karikaturou, na níž praví, že v roce 2015 přestane kouřit a v roce 2022 bude slavit ramadán. Lze mít za jisté, že kouřit nepřestal a ani s tím ramadánem to nebude tak žhavé. Jak s těmi ostatními, si už tak jisti být nemůžeme.

Autor článku: Jiří Peňás

Podvolení na bux.cz

Chuck Palahniuk – Tvé překrásné já (Fullmoon)

Přidal: Odeon | V kategorii Ohlasy | 19-11-2015

0

FM 55 recenze knihy (odeon)

O ženách bez žen (9.11.2015, neoluxor.cz)

Přidal: Odeon | V kategorii Ohlasy | 14-11-2015

0

Muži, kteří nemají ženySedm povídek. Sedm různých příběhů. Hrdinové, kteří se vyrovnávají se ztrátou. Haruki Murakami vypráví v nové knize o tom, co s mužem udělá, když z jeho života zmizí ženy.

A řeč není jen tak o nějakých ženách. Mám na mysli takové ženy, které oněm mužům vstoupí do života, zanechají v něm nesmazatelnou stopu a stejně náhle jako se objevily i zmizí. O nich a o tom, jaké je tyto ženy ztrácet, píše Murakami v souboru hořkosladkých povídek.

Herec Kafuku miluje jízdu ve svém žlutém kabrioletu. Nezná většího odpočinku, než když může jet v autě se staženou střechou a dívat se na nebe. Poté, co přijde o řidičský průkaz, nepřistoupí na fakt, že by měl najednou využívat hromadnou dopravu a najme si řidičku. Něco v ní na něj zapůsobí natolik, že jí začne vyprávět o své zemřelé ženě a o otázkách, na které už odpověď nikdy nedostane.

Pokračovat ve čtení recenze na neoluxor.cz

Muži, kteří nemají ženy na bux.cz

 

Hemingway, Ernest: Zelené pahorky africké (25.10.2015, iliteratura.cz)

Přidal: Odeon | V kategorii Ohlasy | 10-11-2015

0

Zelené pahorky africkéAmerický spisovatel Ernest Hemingway (1899–1961), dnes již klasik světové literatury, nositel Pulitzerovy i Nobelovy ceny, neúnavný milovník přírody, whisky, sportů a lovu, se v polovině 30. let rozhodl k netradičnímu autorskému pokusu: napsat absolutně pravdivou knihu, dílo, jež by neobsahovalo jedinou známku spisovatelské obrazotvornosti. Tuto ideu přetavil v roce 1935 do plně autobiografického lyrického cestopisného deníku s názvem Zelené pahorky africké (Green Hills of Africa), jenž působivě zachycuje Hemingwayovy vzpomínky na jeden měsíc lovů v divočině afrického safari, které si autor jednou provždy zamiloval. Dílo bylo nejprve publikováno na pokračování v časopise Scribner’s Magazine, jako celek pak vyšlo na podzim roku 1935. Přestože se Zelené pahorky africké u tehdejší kritiky nedočkaly příliš vřelého přijetí, jedná se v rámci celkové Hemingwayovy tvorby o výjimečný a dnes již také klasický titul, od jehož prvního vydání uběhne letos v říjnu rovných osmdesát let. Stáří mu však na kvalitě rozhodně nijak neubírá, a pozornost si tak zaslouží i v řadách dnešního čtenářského publika.

Pokračovat ve čtení recenze na www.iliteratura.cz

Zelené pahorky africké na bux.cz

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2016 – výzva (2.11.2015, culturenet.cz)

Přidal: Odeon | V kategorii Aktuality ze světa knih | 10-11-2015

0

Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Česká centra (ČC) vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.
Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Pokračovat ve čtení článku na www.culturenet.cz

Prague Writers´ Festival spisovatelů Praha

Přidal: Odeon | V kategorii Aktuality ze světa knih | 03-11-2015

0

Přijďte diskutovat s významnými literáty světa na téma strach

 

PROGRAM
Arnon Grunberg | Nizozemsko (autora uvádí Michael March)
v angličtině, tlumočení do češtiny

Marek Šindelka | ČR (autora uvádí Daniel Konrád)
tlumočení do angličtiny

Vstup po registraci na info@pwf.cz, tel.: 224 241 314

U příležitosti 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha. Odkaz na událost na Facebooku pwf-2015-poster

Alžířan Daúd se ptá: Kdo je lepší? (29.10.2015, Právo)

Přidal: Odeon | V kategorii Ohlasy | 30-10-2015

0

Meursault, přešetřeníV duchu postmodernismu si vzal alžírský novinář a spisovatel Kámel Daúd (1970) jako námět románu Meursault, přešetření existenciální novelu Alberta Camuse Cizinec a staví jí zrcadlo proměny času.

                Camus vydal prózu v roce 1942, kdy zabít Alžířana, obyvatele kolonie, nebyl pro Francouze až takový zločin. Oběti ani nedal jméno, nakonec Camusův vrah Mersault byl odsouzen nikoli za tento čin, nýbrž za to, že málo truchlil nad smrtí své matky.

                Jistě, defétismus z doby 2. světové války přispíval tehdy k tomu, že se člověk mohl cítit uprostřed společnosti cizincem, lhostejným k lidem, bez citu a perspektivy. Daúdova zpověď bratra tehdy zabitého Alžířana, vyprávěná v jeho stáří někomu, kdo o něm napíše, přesouvá hlavní děj do roku 1962, kdy jeho země získala na Francii nezávislost.

                Meursaultova oběť má už jméno, je jím vypravěčův bratr Músa. Neustálé oplakávání jeho smrti milující matkou však vede Alžířana k zabití jiného Francouze, rovněž na pláži.

                „Proč jste ho nezabil dřív?“ zlobí se policejní úředník, vždyť před vyhlášením nezávislosti pomstít smrt na Evropanovi by nebyl zločin. Oč jsme však my, Alžířané, lepší než vraždící Francouzi, klade si v tomto podobenství otázku autor. A není to jediný paradox, kterým Daúd polemizuje nejenom s Camusem.

                Daúd za ním nezůstává pozadu. Músův bratr v boha, rozuměj vMohammeda, nevěří a provokativně se diví, proč se otázka boží existence pokládá stále člověku, a nikoli přímo bohu. Vrcholem troufalosti autora i jeho hrdiny je odmítnutí poklonit se biblickému Adamovi s odkazem na koránského anděla Iblíze, který je převtělením ďábla.

                Z hlediska autorova vývoje jde o zajímavý posun. V dospívání vystoupil z islamistické buňky, chtěl se věnovat novinařině a psaní. Přesto mu nedovolili v originálu zařadit kritickou pasáž o islámu, o mešitě, která se hrdinovi hnusí, a o nesnášenlivém imámovi. Daúdovy výpovědi starce mají mnoho vrstev, v nichž můžeme hledat odpovědi na to, nakolik jsme se změnili. Strohý styl, byť s květnatým, obrazným jazykem, oslovuje svět. Popularitu knize přinesl i alžírský imám, který nad Daúdem vyhlásil fatvu. O její zrušení autor dosud marně usiluje. Jde v jeho případě o navýsost umělecký text, řadící se k tomu lepšímu, co lidská společnost o sobě kriticky vypověděla.

Autor recenze: František Cinger

Meursault, přešetření na bux.cz

Ian McEwan: Myslete na děti! (22.10.2015, Tvar)

Přidal: Odeon | V kategorii Aktuality ze světa knih | 26-10-2015

0

Myslete na dětiFiona pracuje jako soudkyně Vrchního soudu a zabývá se rodinným právem. Při svém mimořádném pracovním vytížení tak vnímá manželův pokus sladit společný život s jeho romantickým záletem s mladší ženou sice bolestně, ale zároveň na nějaká hluboká řešení nemá tak docela čas. Zrovna totiž musí rozhodnout komplikovaný právní spor. Sedmnáctiletý mladík umírá na leukémii a krevní transfuze nabízí v jeho případě značnou naději na vyléčení. Bohužel však pochází z rodiny přesvědčených svědků Jehovových. Přestože Fiona v argumentačně precizním rozsudku zachrání vnímavému a talentovanému mládenci život proti vůli jeho rodičů i jeho samotného, nedokáže už v následném vývoji událostí zachytit varovné signály další chlapcovy životní pouti.

Když přecházela ulici do Chancery Lane, déšť zesílil a hnaný poryvem studeného větru zešikma bičoval ulici. Obloha potemněla, ledové kapky se jí odrážely od nohou a míjely ji uspěchané davy lidí, zamlklých, ponořených do sebe. Kolem ní se po High Holborn valila hlučná a nekompromisní doprava, reflektory se odrážely od asfaltu a ona znovu naslouchala majestátnímu začátku, adagiu ve francouzském stylu, vzdálenému příslibu jazzu v pomalých nahuštěných akordech. Jenže nebylo vyhnutí, ta skladba ji vedla přímo k Jackovi, neboť se ji vloni v dubnu naučila jako dárek k jeho narozeninám. Soumrak na náměstí, oba se zrovna vrátili z práce, rozsvícené stolní lampy a sklenka šampaňského v jeho ruce, její sklenička na klavíru, když hrála to, co si v předchozích týdnech trpělivě vryla do paměti. Potom jeho uznalé výkřiky, radost a laskavě přehnaný úžas nad jejím výkonem a pamětí, jejich dlouhý polibek na konci, její zamumlané přání k narozeninám, jeho zvlhlé oči, cinknutí šampusek z broušeného skla.
Tak se spustil motor sebelítosti a ona jen bezmocně rekapitulovala nejrůznější radosti, které mu připravovala. Seznam byl nezdravě dlouhý: nečekané lístky do opery, výlety do Paříže a Dubrovníku, do Vídně, Terstu, na Keithe Jarretta do Říma (Jack, který nic netušil, od ní obdržel jen instrukci, ať si sbalí jen malou tašku, vezme si pas a přijede za ní rovnou z práce na letiště), ručně šité kovbojské boty, placatka s rytinou a – jako projev uznání k jeho nové vášni pro geologii – speciální geologické kladívko z devatenáctého století v koženém pouzdru. K oslavě druhé puberty mu k padesátinám dala trumpetu, která kdysi patřila Guyi Barkerovi. Tyhle oběti představovaly jen zlomek štěstí, jímž ho zahrnovala, a sex byl jen částí toho zlomku a teprve poslední dobou poněkud zanedbanou, takže to, jak nyní téma vyzdvihl do popředí, považovala za strašnou nespravedlnost. Lítost a rostoucí pocit křivdy, zatímco ten pravý důvod k hněvu byl ještě před ní. Opuštěná devětapadesátiletá žena na prahu stáří se teprve učila první tempa. Když odbočila z Chancery Lane do úzké uličky, která vede k Lincoln’s Inn a k jeho zdobné architektonické nádheře, přinutila se vrátit ke své partitě. Přes bubnování kapek na deštníku slyšela zpěvné andante, uvolněné tempo, které je u Bacha tak vzácné, nádhernou bezstarostnou lehkovážnost hlubokých tónů, své kroky v rytmu nadpozemsky dojemné melodie, ale to už míjela Great Hall. Noty obtěžkané nějakým zřejmým lidským významem, ale přitom vůbec nic neznamenaly. Jen čirou rozkoš, očištění. Nebo lásku v její nejmlhavější, nejširší podobě, lásku k lidstvu, ke všem lidem bez rozdílu. Třeba k dětem. Johann Sebastian Bach jich měl dvacet ze dvou manželství. Nedopustil, aby mu jeho práce bránila v lásce a výuce, v péči a v komponování pro ty, kteří zůstali naživu. Děti. Neodbytná myšlenka se znovu vynořila, když přešla k náročné fuze, v níž dosáhla mistrovství, k lásce ke svému muži, a hrála ji v plném tempu a bez nervózního tápání, aniž by selhala ve vedení jednotlivých hlasů.
Ano, její bezdětnost byla fuga sama o sobě, únik – bylo to obvyklé téma, kterému se nyní snažila vzdorovat – únik před vlastním osudem. Selhala v úkolu stát se plnohodnotnou ženou, jak ten výraz chápala její matka. To, jak dospěla do svého stavu, se odehrávalo v pomalém kontrapunktu, který s Jackem hráli přes dvě desetiletí, kdy docházelo k disonancím, jež vzápětí ustupovaly, aby se k nim ve chvílích paniky, snad i hrůzy, vždy znovu vracela, zatímco jí léta plodnosti utíkala mezi prsty, až najednou byla pryč, a ona byla tak zaneprázdněná, že si toho téměř ani nestihla všimnout.
Příběh bylo nejlépe vyprávět v rychlosti. Po státnicích další zkoušky, potom složení advokátských zkoušek, specializace na nezletilé, šťastná nabídka práce v prestižní kanceláři, časný úspěch při obhajobě beznadějných případů – jak rozumné se zdálo odložit dítě na dobu někdy po třicítce. A když ta léta přišla, přinesla řadu dalších důležitých případů, dalších úspěchů. I Jack váhal, argumentoval, že mohou ještě rok nebo dva počkat. To už jí začalo táhnout na čtyřicítku a on učil v Pittsburghu, zatímco ona pracovala čtrnáct hodin denně, zabývala se čím dál hlouběji rodinným právem úměrně tomu, jak se jí představa vlastní rodiny pomalu vzdalovala, navzdory návštěvám synovců a neteří. V následujících letech se objevily první zvěsti, že by ji mohli brzy zvolit za soudkyní Vrchního soudu, což vyžadovalo zvýšené pracovní úsilí na obvodě. Jenže povolání nepřišlo, tehdy ještě ne. Přehoupla se jí čtyřicítka a vynořily se úzkosti z pozdního těhotenství a z autismu dítěte. Krátce nato se na Gray’s Inn Square začaly objevovat nové dětské návštěvy, hluční a nároční prasynovci a praneteře, kteří jí připomínali, jak obtížné by pro ni bylo zahrnout do jejího způsobu života nemluvně. Potom smutné myšlenky na adopci, několik váhavě vyplněných dotazníků -a během stále se zrychlujících let, jež následovaly, občas mučivé pochybnosti, definitivní noční rozhodnutí o náhradních matkách, opouštěná v časném ranním spěchu do práce. A když nakonec jednou dopoledne o půl desáté u Královského soudního dvora složila přísahu do rukou předsedy Vrchního soudu a slíbila věrnost právu před dvěma stovkami svých kolegů v parukách, před nimiž stála hrdě ve svém taláru jako předmět duchaplného proslovu, věděla, že hra skončila a že teď patří právu, stejně jako se některé ženy stanou Kristovými nevěstami.
Prošla přes New Square a zamířila přímo ke knihkupectví Wildy’s. Hudba v hlavě jí zeslábla, ale hned se objevilo další staré téma: sebeobviňování. Je sobecká, morousovitá, chladně ctižádostivá. Šla si vždycky jen za svým a sama sobě přitom předstírala, že její kariéra není pouhé uspokojování vlastních tužeb, přičemž odepřela existenci dvěma, třem vroucím a talentovaným lidem. Kdyby byly její děti naživu, bylo by jistě šokující pomyšlení, že by mohly nežít. A zde tedy byl její trest, vyrovnat se s touhle pohromou sama, bez uvážlivých a citlivých dospělých dětí, které by o ni projevovaly starost a pořád jí telefonovaly, hledaly prostředky a scházely se k naléhavým jednáním u kuchyňského stolu, rozmlouvaly to svému stupidnímu otci a snažily se ho přivést zpátky. Ale přijala by ho ona? Taky by to musely rozmlouvat jí. Ty téměř existující děti, dcera se zastřeným hlasem, snad kurátorka v muzeu, a nadaný, v příliš mnoha věcech šikovný a méně usazený syn, kterému se nepodařilo dokončit vysokou školu, ale přitom mnohem lepší klavírista, než je ona. Oba vždy láskyplní, báječní o Vánocích a při prázdninových rodinných setkáních na pronajatých zámcích, kde baví své nejmladší příbuzné.
Prošla podloubím kolem knihkupectví, jehož právnické tituly za výlohou ji ničím nelákaly, přešla napříč Carey Street a zadním vchodem vstoupila do Královského soudního dvora. Jednou klenutou chodbou, pak druhou, po schodech nahoru, kolem několika soudních síní, opět dolů, přes dvoranu, zastavení u paty schodiště, aby otřepala vodu z deštníku. Zdejší atmosféra jí odjakživa připomínala školu, vůni starých zvlhlých kamenů a sotva patrný záchvěv strachu a vzrušení. Raději chodila po schodech, než jezdila výtahem, těžkopádně se vlekla po červeném koberci a odbočila vpravo na širokou podestu, na niž vedly dveře do kanceláří většiny soudců Vrchního soudu – občas ji napadlo, že to připomíná adventní kalendář. V každé z těch prostorných, knihami obložených místností se její kolegové denně nořili do svých případů, soudních přelíčení, labyrintu detailů a nesouhlasných názorů, před nimiž nabízel ochranu jen jistý druh žertování a ironie. Většina soudců, které znala, si pěstovala propracovaný smysl pro humor, ale dnes ráno na ni nikdo, kdo by ji chtěl něčím pobavit, nečekal a ona tomu byla ráda. Zřejmě přišla jako první. Nic vás z postele tak spolehlivě nevyžene jako domácí vichřice.
Zastavila se ve dveřích své kanceláře. Nigel Pauling, korektní a váhavý, stál shrbený nad jejím pracovním stolem a chystal jí dokumenty. Jako každé pondělí pak následovaly zdvořilé rituální dotazy, jak každý z nich strávil víkend. Ten její byl „poklidný“ a při vyslovení toho výrazu mu podala zredigovaný koncept rozsudku v případu Bernsteinových.
Obvyklá všední agenda. V marockém případě naplánovaném na desátou hodinu bylo potvrzeno, že děvčátko navzdory zárukám odvezl její otec do Rabatu, kde se ocitlo mimo zdejší soudní pravomoc, o místě jejího pobytu nebylo nic známo, otec se neozval a jeho právní zástupkyně je na rozpacích. Matka je v péči psychiatrů, ale k soudu se dostaví. Záměrem bylo obrátit se na Maroko prostřednictvím Haagské úmluvy, neboť šťastnou shodou okolností šlo o jedinou islámskou zemi, která úmluvu podepsala. O tom všem ji Pauling ve spěchu informoval, rukou si nervózně projížděl vlasy, jako by byl únoscův bratr. Ta zbědovaná pobledlá žena, podvyživená univerzitní učitelka, která se u soudu neustále chvěla, specialistka na bhútánské legendy, zasvětila svému jedinému dítěti život. A svým nevyzpytatelným způsobem mu život zasvětil i otec, který svou dceru zachránil před zlem bezbožného Západu. Na pracovním stole ji čekaly dokumenty k případu.
Zbytek denní činnosti už měla v duchu jasně naplánovaný. Zamířila k pracovnímu stolu a zeptala se na případ svědků Jehovových. Rodiče podávají žádost o mimořádnou právní pomoc a doklad by měli mít vystavený během odpoledne. Chlapec, oznámil jí její asistent, trpí vzácnou formou leukémie.
„Říkejme mu jménem.“ Pronesla to energicky a její tón ji samotnou překvapil.
Pod jejím tlakem byl Pauling vždy ještě uhlazenější, snad až mírně sarkastický. Teď jí podal víc informací, než potřebovala.
„Jistě, paní soudkyně. Adam. Adam Henry, jediné dítě. Rodiče se jmenují Kevin a Naomi. Pan Henry provozuje malý podnik. Výkopové práce, kanalizace, podobné záležitosti. Očividně to bude virtuos s rypadlem.“ Po dvaceti minutách strávených za psacím stolem vyšla zpátky na podestu a chodbou k výklenku, v němž stál automat na kávu s hyperrealistickým obrazem pražených kávových zrn řinoucích se z kelímku na skle, které bylo zevnitř podsvícené. Hnědé a smetanově bílé barvy v příšeří alkovny živě zářily jako iluminovaný manuskript. Cappuccino z dvojité dávky nebo rovnou dvě. Bude lepší začít je pít rovnou tady, kde si mohla s nechutí představovat, jak Jack vstává z neznámé postele a chystá se do práce, tělo vedle něj je ještě ospalé, dobře obsloužené nad ránem, vrtí se v lepkavých prostěradlech, mumlá jeho jméno, volá ho zpátky k sobě. V zuřivém záchvatu vytáhla telefon, projela čísla, až našla zámečníka z Gray’s Inn Road, zadala svůj čtyřmístný PIN kód a poté instrukci k výměně zámku. Jistě, madam, hned to zařídím. Měli k dispozici informace o současném zámku. Nové klíče budou doručeny ještě dnes na Strand a už nikam jinam. Pokračovala spěšně dál, s horkým umělohmotným kelímkem ve volné ruce, protože se bála, že by si to mohla rozmyslet. Zavolala zástupci správce nemovitosti, na slovo skoupému, dobrosrdečnému chlapíkovi, kterému oznámila, aby zámečníka očekával. Byla tedy zlá a měla z toho, že je zlá, dobrý pocit. Za to, že ji někdo takhle opustí, musí zaplatit, a to znamenalo vyhnanství, bude muset přijít s prosíkem, až se jednou bude chtít vrátit. Luxus dvou domovů mu nedopřeje.
Už když se vracela chodbou s kelímkem v ruce, myslela na to, jak směšně přestupuje zákon, když brání manželovi v legitimním přístupu do bytu, což bylo obvyklé klišé rozpadajících se manželství, které by žádný advokát svému klientovi – většinou manželce – rozhodně nedoporučil bez soudního příkazu. Celý profesionální život strávila bez kontroverzí, napřed radila, potom soudila, povýšeně v soukromí komentovala krutost a absurditu panující mezi rozvádějícími se páry, a najednou se zničehonic ocitla na dně spolu s ostatními a zoufale se snažila plavat v pustém vlnobití. Z anglického originálu The Children Act, vydaného nakladatelstvím Jonathan Cape v Londýně roku 2014, přeložil Ladislav Šenkyřík. Román Myslete na děti! vyjde na podzim v Odeonu.

Myslete na děti na bux.cz